5 mei 2018

Luisterkindwerker

Als Luisterkindwerker maak ik Luisterkindafstemmingen!

Wat is een Luisterkind-afstemming?
Bij een Luisterkind-afstemming maak ik contact met een diepe laag in een kind of een volwassene. Ik stem me op deze persoon af en wacht tot er contact is. Dat gebeurt meestal direct zodra ik me liefdevol openstel. De mens wil graag gehoord/gezien worden.

Kinderen vertellen dingen die ze in het dagelijks leven (nog) niet kunnen verwoorden of die ze zichzelf niet bewust zijn. Dit wordt ongecensureerd opgeschreven. Kinderen zijn heel eerlijk, wat confronterend voor ouders kan zijn. Ze vertellen bijvoorbeeld onomwonden dat hun moeder eens wat beter voor zichzelf moet gaan zorgen en dat ze graag vaker met hun vader willen spelen en zijn onverdeelde aandacht willen. Het komt ook voor dat een kind een negatieve energie bij zich voelt, die we tijdens de afstemming samen loslaten. Ook verschijnen nu en dan beelden van een vorig leven en dan kijk ik met het kind wat er nog verwerkt wil worden, zodat het er in het leven van nu geen last meer van heeft. Veel kinderen met bijvoorbeeld angst, onrust, slaapproblemen, onzekerheid, somberheid, gedragsproblemen, bedplassen, hebben al baat gehad bij de Luisterkind-methode. Verandering treedt soms al direct na de afstemming op. Soms heeft het even tijd nodig om door te werken. Daarnaast is het van belang dat ouders aan de slag gaan met wat het kind aangeeft dat er nodig is.

Voor een afstemming hoef je niet naar mijn praktijk te komen. Ik werk op afstand. Contact van mens tot mens (zielsontmoeting). Ik laat het kind of de volwassene aan het woord en schrijf dat op, niet meer en niet minder.

Luisterkind-afstemming voor Volwassenen
Luisterkind is er voor alle leeftijden en dus ook voor volwassenen . Zij kunnen ook een afstemming voor zichzelf aanvragen. Ik ga in gesprek met iemand op een diepe laag en luister. Ik vraag door naar wat oorzaken zijn van klachten, wat heb je nodig, wat wil je vertellen. Je kunt vragen formuleren waarvan je graag wil dat ze aan bod komen. Een afstemming geeft inzicht, maakt bewust, confronteert, bemoedigt, helpt verwerken van oud zeer en geeft vaak handvatten. De afstemming voor volwassenen kan ook confronterend zijn, wil je wel zwart op wit lezen wat je onbewust bezighoudt en waar je problemen zitten?

Na het aanvragen van de afstemming, stuur ik informatie in een begeleidend schrijven. Pas na de betaling en het verkrijgen van de gevraagde informatie wordt de afstemming gemaakt. Deze wordt dan binnen twee weken samen met de factuur naar u verzonden. Incidenteel kan de wachttijd tot 3 weken oplopen, ik zal u daarvan altijd berichten.

Er zijn diverse soorten Luisterkindafstemmingen. Ik verwijs u graag naar een andere pagina op mijn site voor de uitleg hiervan.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk naar het onderdeel gratis mini!!