3 februari 2018

Diverse soorten Luisterkindafstemmingen

Er zijn diverse soorten Luisterkindafstemmingen. Mocht u er niet uitkomen , kunnen we altijd samen bespreken welke Luisterkindafstemming het beste bij uw vraag past!

Familieverbond

Waarom ben je als familie bij elkaar gekomen?  Waarom zijn mensen bij elkaar in één gezin? Wat hebben ze gezamenlijk? Wat hebben zij elkaar te leren? Welke boodschappen en inzichten zijn er voor hen? Welke aandachtspunten komen ernaar voren?Je vraagt een familieverbond-afstemming aan wanneer je bijvoorbeeld wilt weten waarom er onbegrijpelijke strubbelingen zijn binnen het gezin, of wanneer je wilt weten wat jullie van elkaar nodig hebben. Een afstemming kan dan boodschappen of inzichten geven.  Ook kan ik afstemmen op een groep collega’s, wat hebben zij gezamenlijk en welke boodschappen en inzichten zijn er?

Levensbrug

Afstemmingen op mensen die het zelf niet (meer) kunnen verwoorden. Bijvoorbeeld mensen met dementie of Alzheimer, verstandelijke gehandicapt, overleden volwassenen en kinderen. Wil je nog iets weten van je overleden ouder of partner?
Kan je familielid door zijn of haar verstandelijke beperking niet duidelijk maken wat hij of zij bedoeld of graag wil?
Is je vader of moeder niet meer in staat om zijn gedachten te ordenen doordat hij of zij aan dementie/Alzheimer lijdt en daardoor loopt de communicatie niet?
Tijdens een levensbrug afstemming luister naar het onbewuste van overleden volwassenen, maar ook van kindjes die in de baarmoeder zijn gestorven of stil ter wereld kwamen.                                  Kortom voor mensen die zich tussen het aardse en het onstoffelijke leven begeven, en vertaal dit op papier voor jou.

Kinderwens

Een kinderwens-afstemming is voor vrouwen die graag zwanger willen worden. Zij kunnen een afstemming aan vragen, al dan niet met hun partner.
In de afstemming ga ik  met jou of jullie in gesprek om te horen of er vanuit de ziel daadwerkelijk een kinderwens is. In de afstemming kunnen er energetische obstakels naar voren komen die eerst aangepakt mogen worden. Je kunt hierbij denken aan vorige levens, auralifters of overtuigingen die je zelf hebt en die een zwangerschap belemmeren. Waar mogelijk los ik in de afstemming de energetische blokkades op, of geef ik jullie handvatten om na de afstemming zelf mee aan de slag te gaan.
In de afstemming kijk ik of er wellicht al zielen bij jou of jullie aanwezig zijn. Ik ga met hen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben om te kunnen afdalen naar de aarde. Ik voorspel geen zwangerschappen, ik kan alleen voor je luisteren!

Geboorteverwerking              

 Een bevalling kan heftig zijn voor of de moeder of voor het kindje, maar soms ook voor beiden. Het kan behoorlijke emoties oproepen en achterlaten. Ook kun je als volwassene vragen hebben over je eigen geboorte destijds. Voor alle bovengenoemde gevallen kan een Geboorteverwerking afstemming aangevraagd worden. De afstemming kan inzichten geven in het gedrag van het kindje of van jezelf. Angsten die je hebt, gevoelens van een gemis in je leven, maar ook de band die je met je ouders hebt, kan hierdoor helder worden.
In deze afstemming staat centraal hoe de zwangerschap en de bevalling voor het kindje is geweest. Of het dingen heeft gemist, graag anders had gewild. Waar mogelijk keren we dit meteen in de afstemming, waardoor jij of je kindje weer op weg wordt geholpen in het hier en nu.