5 mei 2018

leesvoer

HSP: Hoog sensitief Persoon      

Als je hooggevoelig bent , ben je niet alleen gevoelig voor dat wat er om je heen gebeurt, maar ook gevoelig voor dat wat er binnenin je gebeurt. Je voelt alles sterker, maar je hebt ook van nature de potentie om sterker verbonden te zijn met je eigen intuïtie.
Aan de ene kant pik je emoties, en indrukken van dat wat er om je heen gebeurt sneller op, maar aan de andere kant pik je energieën , signalen, gevoelens, informatie van je hoger zelf (het deel van jou dat niet in je lichaam zit) en je intuïtie op.
Je bent dus zowel sensitief naar buiten als mede naar binnen toe.
Het is de kunst om een balans te vinden tussen beiden. Wanneer je continu uit je balans bent (en dus niet geaard), is het lastiger je eigen intuïtie te ontwikkelen.
Als je bij jezelf kunt blijven , alles los kan laten wat niet van jou is, dan komt er ruimte voor eigen ontwikkeling.
Uit ervaring weet ik dat dit lastig is! Het feit dat je het al kunt (h)erkennen is al de eerste stap. Ik kan je handvatten geven om hiermee om te gaan.

Chakra’s, aura en meridianen
Zoveel hoofden, zoveel zinnen! Er bestaan verschillende verhalen, meningen, visies dat er geen algemene waarheid te benoemen is. Daarom wil ik graag vermelden dat dit mijn versie is.

Chakra’s
Het woord chakra betekent wiel. De chakra’s s draaien rond in het lichaam. Er zijn meerdere visies rondom het aantal chakra’s dat een menselijk lichaam bevat. In het westen gaat men uit van de 7 hoofdchakra’s en een aantal nevenchakra’s.
De Chakra’s staan in verbinding met bepaalde delen van het lichaam. Door aan deze chakra’s te werken kunnen blokkades worden opgelost. De 7 hoofdchakra’s van beneden naar boven gezien zijn, met hun bijbehorende kleur:

Sacraal chakra: oranje
Zonnevlecht: geel
Hartchakra: groen
Keelchakra: blauw
Derde oog : indigo
Kruinchakra: violet
Bij de knieën en de ellebogen liggen belangrijke nevenchakra’s.

Aura
Ieder mens , dier of ding heeft een energieveld om zich heen dat we ook wel de aura noemen. Dit veld bestaat uit diverse lagen die allemaal een functie hebben. Je kent het vast wel dat wanneer er sommige mensen te dicht bij je komen staan je dit niet prettig vindt, ze staan dan binnen je aura. Dit is dus je eigen ruimte om je heen. Hiermee kun je je zelf afschermen voor de rest van de wereld.

Meridianen
Elk lichaam energieën die in vastgestelde banen, genaamd meridianen stromen. Deze meridianen stromen over en in het hele lichaam en verbinden lichaamsdelen, organen, zintuigen en de psyche met elkaar.Deze energetische banen verbinden de acupunctuurpunten en organen. Via de meridianen en acupunctuurpunten wordt gecommuniceerd tussen verschillende delen van het lichaam.
Blokkades, problemen kunnen in het auraveld, in chakra’s of de meridianen zich voordoen.