5 mei 2018

Kragt training voor individu of in groepsverband

Wat is Kragt training nu eigenlijk?

Kragt training is een groepstraining voor kinderen vanaf ca 6 jaar t/m ca 12 jaar. De training geeft kinderen inzicht en handvatten in het sociale handelen. De weerbaarheid wordt vergroot, sociale vaardigheden geoefend en dit alles door het zelfbewustzijn te vergroten. Het gevolg: meer zelfvertrouwen en er mogen ZIJN.

Ik werk in groepjes van 4-6 kinderen. De data worden op mijn website gepubliceerd.
Trainingen gaan door bij het minimaal aantal deelnemers.

Ieder kind is een onderdeel van een groter geheel, van een systeem. Je hebt het gezin, familie maar ook vrienden, school, clubs en nog veel meer.
Al deze systemen en de opgedane ervaringen hiermee verbindt het kind met het verleden, het NU en de toekomst.
Tijdens mijn training leert jouw kind hoe het is om binnen die systemen er te zijn en er zich in te bewegen.
In verschillende situaties neem je ook een verschillende positie in. Waarom kun je je in de ene situatie wel laten zien of staande houden, en waarom lukt het soms niet?
We gaan oefenen met grenzen verkennen, grenzen van jezelf maar ook van de ander!
Hoe kun je bij jezelf blijven zonder de ander te kwetsen?
Welke talenten en kwaliteiten heb jij en hoe kun je deze inzetten om in je eigen Kragt te komen èn te blijven?

In de training werk ik met technieken uit het systemisch werk maar ook met veel creatieve oefeningen waardoor het geleerde ook verankerd wordt. Het voelen en het denken wordt aan elkaar gekoppeld.
Hart -Handen-Hoofd is één!

Individuele Kragt training is ook mogelijk. Vraag vrijblijvend informatie aan via de mail.