12 augustus 2020

Familie-en tafelopstellingen

Een familieopstelling is een krachtig therapeutisch middel dat op energetisch niveau ingrijpt en een lange,vaak blijvende werking heeft. Deze manier van werken geeft inzicht in de krachtvelden die er zich in het gezinssysteem of andere systemen zoals school-club of werk afspelen. We noemen die velden ook wel “Het Wetende Veld.”

Het familiesysteem beïnvloed onze waarneming en handelen, onze relaties, onze gezondheid en ons levenspad.

Wanneer je wilt dat het leven stroomt dan zijn er 3 pijlers die je moet respecteren:

  1. Binding: ieder heeft het recht om erbij te horen, recht op een plek.
  2. Balans: Er moet evenwicht zijn tussen het geven en het nemen.
  3. Ordening: Ieder heeft zijn plek in het systeem.

Deze ordening van het systeem moet gerespecteerd worden. Als aan deze regels niet voldaan wordt, wordt de balans verstoord en ontstaan er blokkades in de stroom. Deze in het dagelijkse leven vaak onzichtbare energieën zorgen vaak voor ongewenst en niet helpend gedrag van één of meer leden van het gezin, ook al zijn zij fysiek niet bij elkaar. Veel psychische en lichamelijke symptomen kunnen een weerspiegeling zijn van die verstrikking.

Een familieopstelling of individueel werken met het systeem kan dusdanig inzichten geven dat de blokkades worden opgeven en het leven weer kan stromen.

Ik werk zowel individueel als met groepen, van jong tot oud! Hiervoor heb ik allerlei opleidingen en trainingen gevolgd.
Ik werk met representanten (mensen die in het Wetende Veld de cliënt representeren, met vloerankers (matjes op de grond die voor een persoon staan) en met tafelopstellingen (er wordt dan oa gebruik gemaakt van poppetjes-dieren- blokjes etc).