25 november 2018

Akasha kronieken therapeut: consult en healing

 

Wat zijn de Akasha kronieken?

De Akasha Kronieken worden ook wel het Archief van de Ziel of het Levensboek genoemd. Je kunt het zien als een universeel kennisveld waar alle informatie van elke ziel die ooit geleefd heeft is opgeslagen.
De Akasha Kronieken zijn een bewustzijnsdimensie waarin de vibratie van elke ziel en zijn reis wordt bewaard.
Deze dimensie is overal geheel aanwezig en altijd, waar ook ter wereld, volledig toegankelijk voor iedereen wiens verlangen groot genoeg is om zich ermee te verbinden.
Ze bevatten dus niet alleen alles wat elke ziel in de loop van zijn bestaan ooit heeft ervaren en gedaan, maar ook informatie over toekomstige mogelijkheden.
De inzichten die worden verkregen door de Akasha kronieken te kunnen raadplegen  zijn bijzonder te noemen. Een andere kijk op je leven waardoor je inzichten krijgt betreffende je relaties, je werk, of je persoonlijke doelen.

Tijdens een Akasha consult maak ik contact met het Archief van jouw ziel.
Je kunt dan de vragen die je bezighouden stellen. Ik fungeer als een soort brug tussen jou en je Akasha Kronieken. De antwoorden die je ontvangt zijn altijd liefdevol en nooit veroordelend.
Ze bevatten precies die informatie die je op dat moment in je ontwikkeling steunt en verder op weg kan helpen. Ze zijn dus helemaal afgestemd op jou.Het ruime perspectief van waaruit de antwoorden komen, geeft vaak hele nieuwe inzichten en een gevoel van bevrijding en vervulling.

Waarom open je de Akasha kronieken?                                                                                     

Wanneer:

 • Je bent geïnteresseerd in persoonlijke groei.
 • Je verlangt ernaar de obstakels op je levenspad te bezien vanuit een ruimer perspectief.
 • Bestaande therapieën hebben niet tot de gewenste veranderingen geleid.
 • Je worstelt met levensvragen of vragen over de dood.
 • Je wilt graag (meer) contact maken met je ziel.
 • Je wilt je spirituele ontwikkeling verrijken.

Natuurlijk zijn er ook andere redenen mogelijk om een consult aan te vragen.

Wat voor een vragen kun je stellen?
Je kunt over alle levensgebieden vragen stellen bijv. over emotionele problemen of de achtergrond van fysieke klachten. Ook spirituele of zingevingsvragen zijn mogelijk.
Om de meest vruchtbare antwoorden te krijgen is het volgende van belang:

 • Stel vragen die betrekking hebben op het wat, waarom of hoe van een situatie.
 • Vermijd vragen die alleen met ja of nee kunnen worden beantwoord.
 • Vermijd vragen die beginnen met wanneer.
 • Vermijd algemene vragen zoals ‘wat is mijn bestemming?’ Maak het specifiek, wat is de achtergrond van die vraag, dan krijg je de diepste en rijkste antwoorden.
 • Vragen over de toekomst worden niet beantwoord.
 • Je kunt geen informatie over andere personen vragen, wel over je relatie met andere mensen.

Healing

Een healing kan een aanvulling zijn op een consult. Dit zal ik indien nodig intuïtief toepassen. Tijdens deze healing kunnen evt. blokkades ,maar ook stukken uit vorige levens worden geheeld. Je kunt nooit alle blokkades in een keer helen. Wat er op dat moment nodig is gebeurt ook. Wat je aan kunt zal ook gedaan worden.

Een Akasha  consult en/of healing kan ook op afstand. Er wordt dan in overleg een dag en tijd afgesproken.

Een consult duurt ca 60 tot maximaal 90 minuten inclusief voor- en nagesprek. Kosten €65

Ben je nieuwsgierig en wil je één vraag stellen? Dat kan, dan stuur ik je schriftelijk het antwoord. Kosten €15,00.